Home

Welkom op de site van Edith van Middelkoop
Organisatie Coaching en Training

Mijn slogan: 'Wij zien de dingen niet zoals ze zijn, wij zien de dingen zoals wij zijn'.

Organisatiecoaching is een nieuw vakgebied op het snijvlak van advies, coaching, training en mediation. Een keuze voor diversiteit in aanbod en combinaties daarvan. Dat is de essentie van organisatiecoaching.

                                                               
Welk aanknopingspunt er ook mag zijn, een organisatiecoach probeert de echte vraag zodanig te achterhalen dat het begeleidingsproces samen gecreëerd kan worden.   

In mijn visie is er sprake van “een organisatie” zodra je in betrekking bent met een ander. Een organisatie kan dus ook je thuissituatie zijn, of je plek binnen het (vrijwilligers)werk. Zodra je in betrekking bent met anderen, heb je in feite met een vorm van organisatie te maken. De actualiteit laat bijvoorbeeld zien, dat er veel op het spel staat wat betreft het begrip "zelforganisatie" . De manier waarop aan een  team in feite meer ruimte, vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid gegeven wordt, geeft nieuwe mogelijkheden om opnieuw naar  het samenwerken in het team en naar de plek in de organisatie te kijken. Het wellicht opnieuw uitvinden van dat "in betrekking zijn" maakt zorgvuldige procesbegeleiding tot voorwaarde. Dat geldt zowel op individueel als op (een nieuw) teamniveau. Een organisatiecoach opereert ook juist vanuit die diverse invalshoeken.  

Mijn aanbod als organisatie-coach heb ik concreet gemaakt door het in vijf pakketten vorm te geven.  Dat zijn de pakketten

Maatwerk/Zelfsturing   Teamcoaching   Intervisie  Mediation   Individuele Coaching


Na de intake wordt duidelijk waar de vraag ligt. In deze eerste verkenning komen er al zichtlijnen op tafel. Bij de vervolgafspraak kom ik met voorstellen die afgestemd worden op de vraag.

Nieuwsgierig geworden naar de invulling van de  vijf pakketten? Klik gewoon maar door op de rubrieken.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C